11 dzień

https://znp.edu.pl/18-kwietnia-jedenasty-dzien-strajku/