ZARZĄD ODDZIAŁU W KADENCJI 2019 - 2024

PREZES - HANNA JAKUBEK

WICEPREZESI: EWA KOWALÓWKA

GRZEGORZ GRUCA

SEKRETARZ: JADWIGA SIERADZKA

PRZEWODNICZĄCA SEiR: HALINA LECH

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ADAMCZYK URSZULA

FRANCZUK JOLANTA

KRÓL ZYGMUNT

KRÓLAS AGATA

ŁĘCKA JOANNA

MAŚLANKA EWA

OLCHAWA AGNIESZKA

ROMEK MAŁGORZATA

WĄTOR JERZY

ZAWADZIŃSKA IRENA

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: HALINA HABELA

DROSIŃSKA JOANNA

PAŁKA MAŁGORZATA

PASTERNAK DANUTA

POSPUŁA AGNIESZKA