ZARZĄD   ODDZIAŁU   ZNP W   SKAWINIE- kadencja 2014-2018

PREZYDIUM Zarządu Oddziału ZNP:

Hanna Jakubek – prezes Zarządu Oddziału

Ewa Kowalówka – wiceprezes

Agata Królas – wiceprezes

Halina Lech – przewodnicząca SEiR

Jadwiga Boba– członek prezydium, sekretarz

Pozostali członkowie Zarządu Oddziału:

Jarosław Błaszczuk

Elżbieta Bogoń

Małgorzata Bryg

Grzegorz Gruca

Dorota Karwat

Zygmunt Król

Ewa Maślanka

Iwona Szymaszek

Marta Wojtanowska

Irena Zawadzińska

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

KAZIMIERA SKAŁUBA – PRZEWODNICZĄCA

HALINA HABELA – WICEPRZEWODNICZĄCA

DANUTA PASTERNAK - SEKRETARZ

JOANNA DROSIŃSKA

MAŁGORZATA PAŁKA