znp a MEN

Minister edukacji zerwała rozmowy z nauczycielami

Doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami

przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską.

Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego

i prowokuje do wyjścia na ulicę – powiedział prezes Związku.

- W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

http://www.znp.edu.pl/element/2293/Minister_edukacji_zerwala_rozmowy_z_nauczycielami

http://www.znp.edu.pl/element/2294/Film_z_briefingu_prasowego